İNKLONOMETRE UYGULAMA VE OKUMALARI

Yanal yüklere karşı gelen iksa cephelerine ve heyelanlı bölgelerde yetiştirilen özel boruların içlerinden yapılan deplasman okumalarıdır.

Copyright © 2014 Sakaryazemin.com