Ülkemizde son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle su sondajı oldukça popüler ve ihtiyaç duyulan bir iş haline gelmiştir.

Kaya ve sert kayalarda kullanılan sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur (Bentonit) sirkülasyonu ile sondaj yapılır. Kaya ortamda ise sondaj, hava (Kompresor marifetiyle) sirkülasyonu ile gerçekleşir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği de kullanılır.

Jeolojik-Hidrojeolojik Etüt (su etüdü) sonucunda Yeraltı suyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları (tij) dışarıya çıkartılarak, matkap çapından daha küçük çapta (genellikle plastik) muhafaza borusu ile kuyu borulanır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış – elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava , pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

Well point sisteminde, zemine çakılan düşey nokta kuyulardan (Well Point), vakum popalarıyla emilen yeraltı suyu, yatay kollektörlere bağlanarak tahliye edilir. Boru hattı, kanalizasyon ve içme suyu, isale hatları gibi ilerleyici sistemlerde, kazı hendeğinin bir tarafında, temel çukuru koruması uygulamalarında, yapı alanı etrafında kapalı poligonlar şeklinde uygulama yapılır. Şevli kazı yapılması imkanı varsa, herhangi bir diksa sistemine gerek kalmadan direnaj süresince kuru ortamda çalışma sağlanır.

Copyright © 2014 Sakaryazemin.com