Zemin iyileştirme yöntemlerinde temel amaç, mekanik araçlarla zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması yada sıkılaştırılması işlemidir.

Zemin iyileştirme yöntemleri aşağıdaki amaçlarla yapılır:

– Zayıf zeminin taşıma gücünü artırmak,

– Toplam oturmayı azaltıp konsolidasyonu hızlandırmak,

– Dolgu ve şevlerin stabilitesini sağlamak,

– İstinat duvarlarını desteklemek

– Zeminin potansiyel sıvılaşma riskini azaltmak

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

– Taş Kolonlar

– Kum Kazıklar-Düşey Drenler

– Derin Karıştırma

– Vibrokompaksiyon

– Dinamik Kompaksiyon (Ağırlık düşürme)

– Kompaksiyon Enjeksiyonu

– Çatlatma-Girme-Deplasman Enjeksiyonu

– Jet Enjeksiyonu

– Kimyasal Enjeksiyon

Her mühendislik yapısının zemin durumu ve problemi kendisine özgün bir problemdir. Farklı zemin yapısı ve yeraltı suyu durumu için farklı zemin iyileştirmesi yöntemleri önerilebilir. Belli bir zemin problemi için yukarıdaki zemin iyileştirme yöntemlerinin birisi veya birkaçı uygun olabilir, ancak yukarıdaki yöntemlerin hepsinin benzer zemin koşullarında uygulanması söz konusu değildir.

Copyright © 2014 Sakaryazemin.com